ยินดีต้อนรับเข้าสู่
บทเรียน e-Learning
เรื่อง คลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ว32202
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย ครูปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล

    บทเรียน e-Learning เรื่องคลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ว32202 มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้ได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้ศึกษา การเคลื่อนที่แบบคลื่น


ที่มา: http://upic.me/show/516403
preenapan.pim2012@gmail.com
ปรีณาพรรณคา
preenaphunpim
จำนวนผู้เยี่ยมชม
โดย ครูปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล
AmazingCounters.com

    นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการเคลื่อนที่แบบคลื่นมีลักษณะอย่างไร มีสมบัติใดบ้าง นักเรียนสามารถ
หาคำตอบได้จากบทเรียนนี้
สืบค้นเมื่อวันที่: 01/10/2557